IT rješenja u poljoprivredi

Dizajniramo i izrađujemo sisteme za uzgoj hrane u urbanim sredinama. Imamo sisteme za uzgoj povrća, voća, začina i cvijeća.

Prilagodljivi sistemi za uzgoj u malim stanovima

Potpuno modularan sistem i prilagodljvi svim zahtjevima, kako prostorno tako i funkcionalno

Koristeći sistem ostvaruju se velike uštede, godišnje se uštedi oko 1300 KM

URBANOID d.o.o. 
Bišće polje b.b. - INTERA Tehnološki park
88000 Mostar
info@urbanoid.org